0Item(s)
0 0

Lapan Langkah Cepat Kuasai Bacaan Huruf Arab

Product Code EA2678
Product Name: Lapan Langkah Cepat Kuasai Bacaan Huruf Arab
Category: Dr Ariza Abdullah
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: USD 4.00
After Discount: USD 2.00
  ECopy (PDF) via Email

Lapan Langkah Cepat Kuasai Bacaan Huruf Arab

8 LANGKAH CEPAT KUASAI BACAAN HURUF ARAB ini merupakan satu buku asas sebutan dan bacaan huruf Arab sebagai permulaan untuk membaca al-Quran. E-Book ini disusun secara ringkas agar mudah digunakan oleh para guru dan pelajar yang ingin belajar dan mengajar al-Quran. Kami mulakan E-Book ini dengan memperkenalkan perkara asas memandangkan masih ramai masyarakat awam yang gagal menguasai sebutan huruf dan baris bagi setiap huruf.