0Item(s)
0 0

Hafal Hadis Pendek dalam 1 Minit

Product Code ED2213
Product Name: Hafal Hadis Pendek dalam 1 Minit
Category: Dr Najahudin Lateh
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: USD 4.00
After Discount: USD 3.60
  ECopy (PDF) via Email

Hafal Hadis Pendek dalam 1 Minit

Buku 111 halaman ini mengandungi 30 hadith pendek yang sangat mudah dihafal oleh orang awam termasuk anak-anak kecil. Semua hadith ini terdiri daripada dua hingga lapan patah perkataan yang boleh dihafal dalam 1 minit sahaja. Takhrij ringkas hadith juga dibuat dan semua hadith ini adalah sahih daripada karya al-Bukhari dan Muslim.